Menu
Your Cart
Outlet Ürünlerde süper fırsatlar. Şimdi incele

KVKK Aydınlatma metni

VERİ SORUMLUSU BİLGİLENDİRME METNİ

Veri Sorumlusu
Bu bilgilendirme metni, KVKK (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) gereğince, Vagon Dükkan ("Şirket" olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır. Şirket, kişisel verilerin korunması konusunda mevzuata uygun hareket etmekte ve bu doğrultuda çalışmalar yürütmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Şirket, alışveriş sitesi hizmetleri kapsamında müşterilerinin kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:

Ürün ve hizmetlerin sunulması,
Siparişlerin takibi ve teslimatının sağlanması,
Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Müşteri hizmetleri ve destek sağlanması,
Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
İstatistiksel analizler yapılması ve pazarlama faaliyetleri yürütülmesi.
Toplanan Kişisel Veriler
Şirket, alışveriş sitesi hizmetleri kapsamında aşağıdaki kişisel verilerinizi toplayabilir:

Ad, soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası,
Ödeme bilgileri,
Sipariş bilgileri,
IP adresi,
Çerezler (cookie) aracılığıyla toplanan veriler.
Kişisel Verilerin Aktarımı
Şirket, yasal düzenlemeler veya sözleşmeler gereği kişisel verilerinizi iş ortakları veya üçüncü kişilerle paylaşabilir. Kişisel verilerinizin paylaşımı, yalnızca işlenmesi amaçları doğrultusunda ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi
Şirket, işlenen kişisel verilerin saklanması süresini, verinin işlenme amacıyla ilgili olan yasal düzenlemelere, meslek kurallarına ve ticari teamüllere uygun olarak belirleyecektir. Kişisel veriler, ilgili mevzuat çerçevesinde imha edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Hakları
KVKK kapsamında, kişisel veri sahiplerinin hakları aşağıdaki şekildedir:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin KVKK ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi neticesinde aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel Verilerin Güvenliği
Şirket, kişisel verilerin güvenliği konusunda gerekli teknik ve idari önlemleri alır ve bu önlemleri güncelleyerek sürdürür. Şirket, kişisel verilerin kaybolması, kötüye kullanılması, izinsiz erişimi veya açıklanması gibi risklere karşı gerekli tedbirleri alır.

İletişim Bilgileri
Kişisel verilerin işlenmesi konusunda her türlü soru, görüş ve önerilerinizi, aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle paylaşabilirsiniz:

Düğünvagonu bilişim yazılım ve reklam anonim şirketi
çiğdem mahallesi 1594 sokak no 42 çankaya ankara

Değişiklikler
Şirket, bu bilgilendirme metninde yapacağı değişiklikleri, mevzuata uygun şekilde güncelleyerek yayınlayabilir. Güncellenen bilgilendirme metninde yapılan değişiklikleri takip etmek, kişisel verilerinizi daha iyi korumak için önemlidir."
Design, Hosting & Support By Shopgez.com